POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

ACCESUL, UTILIZAREA ȘI DEPOZITAREA DATELOR PERSONALE

Cine folosește și are acces la aceste informații

Pentru desfășurarea activităților noastre, utilizâm diferite servicii de la furnizori externi sau interni, numiți în acest document împuterniciți. Serviciile furnizorilor externi presupun stocarea de informații în bazele lor de date, informații care sunt protejate și securizate. Aceștia pot fi:

 • Reprezentantii Ariete Atelier din departamentele: vânzări, marketing, administrativ, development sau suport client.
 • Platformele online utilizate și furnizori de servicii cu care colaborăm pentru a ne desfășura activitatea:
  • Furnizorilor de servicii de curierat
  • Furnizorilor de servicii de plată/bancare
  • Sistem de administrare website
  • Platforma CRM
  • Platforma de email marketing
  • Platforma de statistici - Google Analytics
  • Platformele de publicitate online folosite pentru acțiuni de remarketing (Google AdWords, Facebook)

Cât timp vor fi stocate datele colectate

Datele completate prin formularele de pe website, datele stocate în admin-ul website-ului și în CRM, etc. sunt stocate până când solicitantul cere ștergerea lor. În cazul formularului de download al materialelor de marketing, dacă solicitantul nu a bifat opțiunea de abonare la newsletter, platforma de email marketing va folosi datele pentru trimiterea unui email cu materialul de marketing solicitat, după care le va șterge din baza de date din platforma de email marketing în decurs de 90 zile.

CARE SUNT DREPTURILE VOASTRE?

În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date – dreptul de a obține din partea Ariete Atelier o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; totodată, poți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre ai care fac obiectul prelucrării.
 • Dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține modificarea, realizată de catre Ariete Atelier, a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor – ai dreptul de a obține din partea Ariete Atelier ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Ariete Atelier are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) deținătorul datelor își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) deținătorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine companiei Ariete Atelier în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române. Ariete Atelier va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și va informa cu privire la acesti destinatari, dacă se va solicita acest lucru;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Ai dreptul să soliciși restrictionarea procesarii Datelor tale. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor tale este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, ai dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Ariete Atelier la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, în orice moment, prelucrarii datelor tale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a-ți retrage consimțământulîn orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de Ariete Atelier pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Pentru orice intrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ai transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le ai, menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne poți contacta oricând la:

 • Email: [email protected]
 • Adresă: Str. Vulturului 17, Bl.8, Sc. A, Ap.2, interfon 03, Brașov, Jud. Brașov, cod poștal 500264 

Vom onora orice solicitare venită din partea ta cu privire la datele tale personale și iți vom furniza în mod gratuit informațiile solicitate.